Tüm Duyurular

Gösterilen Kayıt : 110 Toplam Kayıt : 60

KAMPÜS KART BAŞVURUSU

by Yasemin Yıldız

Kampüs kart için öğrenci bilgi sisteminden başvuru yapılması gerekmektedir. Hazırlanan kartlar fakülte öğrenci işlerinden alınacaktır.

GELEN ÖĞRENCİ KAYIT TARİHLERİ (2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI)

by Yasemin Yıldız

2019-2020 eğitim öğretim yılı Üniversitemizde öğrenim görecek olan  öğrencilerin  kayıtları,  11-18 Eylül 2019 tarihleri arasında Farabi Kurum Koordinatörlüğü (Tandoğan Kampüsü, Piri Reis Meydanı’na şahsen gelerek) tarafından, ders kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Kayıt için bir adet fotoğraf  (öğrenci kimlik kartı için) getirilmesi yeterlidir.

GELEN ÖĞRENCİ İLİŞİK KESME (2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI)

by Yasemin Yıldız

2018-2019 eğitim öğretim yılı Üniversitemizde öğrenim görüp  değişim sürecini tamamlayan öğrencilerin, kütüphanelerinden “Üzerinde herhangi bir kitap yoktur” belgesini alarak, öğrenci kimlik kartları ile birlikte Koordinatörlüğümüze (Tandoğan Kampüsü) teslim etmeleri gerekmektedir.  İlişik kesmeyen öğrencilerin transkriptleri ve katılım belgeleri  üniversitelerine gönderilmeyecektir.  

2019-2020 GİDEN ÖĞRENCİ SONUÇLARI (GİDİLECEK ÜNİVERSİTELER TARAFINDAN AÇIKLANAN)

by Yasemin Yıldız

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Giden Öğrenci başvuru sonuçları için tıklayınız. KABUL edilen öğrencilerimizin  9 Mayıs 2019  tarihine kadar aşağıdaki belgeleri ofisimize teslim etmeleri rica olunur. –  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet) – SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi  (Kamu ve özel teşebbüste çalışmadığını gösteren belge) Sosyal Güvenlik Kurumundan Temin edilecek.“Yükseköğretim kurumlarında öğrenci olarak kayıtlı olup […]

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GİDEN ÖĞRENCİ BAŞVURU SONUÇLARI

by Yasemin Yıldız

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı giden öğrenci başvuruları Koordinatörlüğümüz tarafından değerlendirilmiştir. KABUL edilen öğrencilerin başvuruları değerlendirilmek üzere ilgili üniversitelere gönderilecektir. Gidilecek üniversitelere ait sonuçlar  üniversitelerin farabi ofislerine ait internet sitelerinde 25 Nisan  2019  tarihine kadar ilan edilecektir.  Koordinatörlüğümüz tarafından başvurusu  kabul edilen öğrencilerin, gitmek istedikleri üniversitelerin  farabi ofislerine  ait internet sitelerinden  online başvuru yapılıp yapılmayacağı ile […]

ÜNİVERSİTEMİZ 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GELEN ÖĞRENCİ KRİTERLERİ

by Yasemin Yıldız

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Üniversitemizde öğrenim görmek için  başvuru yaparken lütfen aşağıdaki kriterlere dikkat ediniz. Anlaşmalardaki kontenjanlar her sınıf için ayrı olmayıp toplam kontenjanı ifade etmektedir. Üniversiteler arasında imzalanan anlaşmalarda bölümünüzün olmasına dikkat ediniz. Siyasal Bilgiler Fakültesi için not ortalaması olarak en az 3.00 istenmektedir. Kontenjan sayıları doğrultusunda başvurular ilgili fakültelerimize yönlendirilir, değerlendirmeler fakülteler tarafından yapılır.

KAMPÜS KART BAŞVURUSU

by Yasemin Yıldız

Öğrenci Bilgi Sisteminden Kampüs Kart başvurusu yapan öğrencilerimiz kartlarını fakültelerinin öğrenci işlerinden veya bölüm sekreterliklerinden alabilirler.