Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Adıyaman Üniversitesi

Adnan Menderes Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ahi Evran Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Aksaray Üniversitesi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi

Amasya Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

Ardahan Üniversitesi

Artvin Çoruh Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Bartın Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

Bitlis Eren Üniversitesi

Bursa Teknik Üniversitesi

Bülent Ecevit Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi

Cumhuriyet Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi

Dicle Üniversitesi

Doğuş Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

Düzce Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Erzincan Üniversitesi

Erzurum Teknik Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Gaziantep Üniversitesi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Giresun Üniversitesi

Gümüşhane Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Hakkari Üniversitesi

Harran Üniversitesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

Iğdır Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Kafkas Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Kastamonu Üniversitesi

Kırıkkale Üniversitesi

Kırklareli Üniversitesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Mersin Üniversitesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Mustafa Kemal Üniversitesi

Muş Alparslan Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Niğde Üniversitesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ordu Üniversitesi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Siirt Üniversitesi

Sinop Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Toros Üniversitesi

Trakya Üniversitesi

Tunceli Üniversitesi

Uludağ Üniversitesi

Uşak Üniversitesi

Yalova Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi