Öğretim Üyesi Hareketliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından   durdurulmuştur.

 

 

Öğretim Üyesi Hareketliliğine İlişkin Bilgiler

• Yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim üyeleri öğretim üyesi hareketliliğine katılabilirler.

• Öğretim üyesi hareketliliği süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde en az bir, en çok iki yarıyıl olabilir. Bu faaliyet, yaz okulu programlarını da kapsar.

• Öğretim üyelerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile diğer ilgili mevzuatta yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde unvanlar itibariyle belirlenen ek ders ücretinin 10 katını geçmemek üzere ekli 1 sayılı listede belirlenen ek ders ücreti ödenir. (bkz. mali esaslar)

• Öğretim üyelerine yapılacak ödemeler, öğretim üyelerinin kendi yükseköğretim kurumlarının Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofislerine bildirdikleri hesap numaralarına aktarılarak aylık olarak yapılır. Öğretim üyelerinin harcırahları, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde ödenir. Özel hesapta yer alan tutarların yetersizliği durumunda, öğretim üyelerinin talebi halinde, diğer hükümler aynı kalmak şartıyla, ödemesiz öğretim üyesi hareketliliği gerçekleştirilebilir. Aynı memuriyet mahallindeki Farabi Değişim Programı faaliyetine katılan öğretim üyesi için Farabi Değişim Programı kapsamında ödeme yapılmaz.

Farabi Programına Katılacak Öğretim Üyelerinin Seçimi

• Programa katılacak öğretim üyelerinin belirlenmesinde, öğretim üyesinin mevcut bölümünün yer aldığı Farabi Değişim Programı Protokolü sayısı ile gidilen yükseköğretim kurumunun eğitim dili kısmen veya tamamen yabancı bir dilde ise, ders verecek öğretim üyesinin yabancı dil düzeyi gibi özel durumlara öncelik verilir. Ayrıca, daha önce öğretim üyesi değişim faaliyetlerinde yer almayan öğretim üyelerinden gelen başvurulara öncelik tanınır.

Farabi Değişim Süreci
• Öğretim üyesi hareketliliğine ilişkin esas belge, programa katılan öğretim üyesi tarafından hazırlanan,Öğretim Üyesi Hareketliliği Programıdır. Söz konusu Programda, öğretim üyesinin yapacağı faaliyet ayrıntılı bir şekilde belirtilir. Bu Program, öğretim üyesinin kendi kurumu ile gidilen kurumun ilgili akademik biriminin yönetim kurulları tarafından onaylanır. Öğretim Üyesi Hareketliliği Programı, uygulanmaya başlamadan en az 15 gün önce Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofislerine teslim edilir.

İstenilen Belgeler
–  Öğretim Üyesi Bilgi Formu 

Öğretim Üyesi Hareketlilik Programı 

Değişim Sonrası
Öğretim Üyesi Hareketliliği Nihai Rapor Formu

Değişim programı sonrasında, gidilen üniversiteden alınacak Öğretim Üyesi Katılım Belgesinin Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.
Toplu Olarak Değişim Belgeleri:

 

Öğretim Üyesi Hareketlilik Programı 

–  Öğretim Üyesi Bilgi Formu 

Öğretim Üyesi Hareketliliği Nihai Rapor Formu (Değişim Sonrası)

Kurum Kodları

Alan Kodları