2019-2020 eğitim öğretim yılı Üniversitemizde öğrenim görecek olan  öğrencilerin  kayıtları,  11-18 Eylül 2019 tarihleri arasında Farabi Kurum Koordinatörlüğü (Tandoğan Kampüsü, Piri Reis Meydanı’na şahsen gelerek) tarafından, ders kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Kayıt için bir adet fotoğraf  (öğrenci kimlik kartı için) getirilmesi yeterlidir.