Ankara Üniversitesi Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı güz ve güz/bahar dönemleri için değişim başvurularını 26 Şubat-12 Mart 2018 tarihleri arasında alacaktır.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz ile Güz ve Bahar Yarıyılı Farabi (Giden Öğrenci) Başvurusu Yapacakların Dikkatine:

Değişim için başvurular 26 Şubat 2018, Pazartesi günü başlayacak, 12 Mart 2018, Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Başvurular doğrudan Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü, Tandoğan Yerleşkesi, Piri Reis Meydanı 06100-Tandoğan/Ankara adresine yapılacaktır.

Başvurular üniversitemiz ile karşılıklı olarak Farabi Değişim Programı Protokolü imzalamış ve protokol metni kurumumuzun farabi.ankara.edu.tr web adresinde yayınlanmış üniversitelerin programları için yapılabilecektir.

Öğrenci değişimi ve öğretim üyesi hareketliliği programları ile ilgili ayrıntılı bilgiye koordinatörlüğümüz web sayfasında da bir örneği bulunan yonetmelikten ve aşağıdaki ilan ayrıntılarından ulaşılabilir:

Farabi Öğrenci Değişim Programı İçin Başvuru Koşulları

1)Öğrencinin örgün eğitim veren bir yükseköğretim programında önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması gereklidir.

2)Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının;

Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 2,00/4,00 olması gereklidir.

Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2,5/4,00 olması gereklidir.

3)Değişime katılmak için başvuracak öğrenciler, imzalanmış olan protokollerdeki kontenjanları göz önünde bulundurarak bir asıl bir yedek program şeklinde tercihlerini yazılı olarak Ankara Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğüne yapmalıdırlar.

4)Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

5)Alt sınıftan ders alan öğrenciler bu durumu başvuruları sırasında belirtmelidirler. 

 Farabi Öğrenci Değişim Programına Başvuru İçin Gereken Belgeler  

– 2 adet Aday Öğrenci Başvuru Formu (tercih ettiğiniz program için bir asıl, bir yedek tercih yapınız, sınıf bölümüne Farabi ile gideceğiniz sınıfı yazınız).

 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından ya da ilgili Enstitü Müdürlüğünden (yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) alınmış 2 adet transkript belgesi.

Farabi Öğrenci Değişim Programı İçin Başvurularının Değerlendirilmesi  

Değerlendirmede başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her program kendi içinde not ortalamaları sıralanarak kontenjan doğrultusunda seçim yapılır.

Farabi Öğretim Üyesi Hareketliliği  Programı  İçin Başvuruları

 Yüksek Öğretim Kurulu’nun kararı gereği öğretim üyesi hareketliliği programı başvurusu alınamamaktadır.

 

ÖNEMLİ NOT : Başvuru yaparken;

1- Üniversiteler arasında bölüm bazında anlaşma olmasına dikkat ediniz.

2-Gidilmek  istenilen Üniversitelerin Farabi Ofislerine ait internet sitelerinden 2018-2019 Eğitim Öğretim yılına ait  bölüm  kontenjanlarını ve başvuracağınız üniversitelerin  gelen öğrenci kriterlerini kontrol ediniz..

3- LÜTFEN BAŞVURU BELGELERİNİ EKSİKSİZ DOLDURARAK VE  FOTOĞRAFLAR YAPIŞTIRILMIŞ OLARAK GETİRİNİZ.

 

 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KRİTERLERİ

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” ile “Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” çerçevesinde;

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

  1. a) Aşağıda yer alan tabloda belirtilen üniversitelere, söz konusu üniversiteler dışından giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının en fazla 8 ay süre ile olmak üzere 700 TL,
ÜNİVERSİTE LİSTESİ
1 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI
2 ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ ARDAHAN
3 BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATMAN
4 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BAYBURT
5 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ BİNGÖL
6 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BİTLİS
7 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN
8 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE
9 HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ HAKKARİ
10 IĞDIR ÜNİVERSİTESİ IĞDIR
11 MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MARDİN
12 MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ
13 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ MUŞ
14 SİİRT ÜNİVERSİTESİ SİİRT
15 ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ ŞIRNAK

 

  1. b) Diğer Devlet üniversitelerine giden öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 500 TL olarak belirlenmesi,

Yürütme Kurulu’nun 14.02.2018 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.