Ankara Üniversitesi Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü 2017-2018 Eğitim-öğretim yılı güz ve güz/bahar dönemleri için değişim başvurularını 20 Şubat-6 Mart 2017 tarihleri arasında alacaktır.

 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Güz ile Güz ve Bahar Yarıyılı Farabi (Giden Öğrenci) Başvurusu Yapacakların Dikkatine:

Değişim için başvurular 20  Şubat 2017, Pazartesi günü başlayacak, 6 Mart 2017, Pazartesi günü mesai saati bitiminde sona erecektir.

Başvurular doğrudan Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü, Tandoğan Yerleşkesi,Piri Reis Meydanı 06100-Tandoğan/Ankara adresine yapılacaktır.

Başvurular üniversitemiz ile karşılıklı olarak Farabi Değişim Programı Protokolü imzalamış ve protokol metni kurumumuzun farabi.ankara.edu.tr web adresinde yayınlanmış üniversitelerin programları için yapılabilecektir.

Öğrenci değişimi ve öğretim üyesi hareketliliği programları ile ilgili ayrıntılı bilgiye koordinatörlüğümüz web sayfasında da bir örneği bulunan yonetmelikten ve aşağıdaki ilan ayrıntılarından ulaşılabilir:

Farabi Öğrenci Değişim Programı İçin Başvuru Koşulları

1)Öğrencinin örgün eğitim veren bir yükseköğretim programında önlisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması gereklidir.

2)Başvuru için Genel Akademik Not Ortalamasının;

Ön Lisans ve Lisans öğrencileri için 2,00/4,00 olması gereklidir.

Yüksek Lisans veya Doktora öğrencileri için ise 2,5/4,00 olması gereklidir.

3)Değişime katılmak için başvuracak öğrenciler, imzalanmış olan protokollerdeki kontenjanları göz önünde bulundurarak bir asıl bir yedek program şeklinde tercihlerini yazılı olarak Ankara Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğüne yapmalıdırlar.

4)Ön Lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile Yüksek Lisans ve Doktora programları öğrencileri hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

5)Alt sınıftan ders alan öğrenciler bu durumu başvuruları sırasında belirtmelidirler. 

 Farabi Öğrenci Değişim Programına Başvuru İçin Gereken Belgeler  

– 2 adet Aday Öğrenci Başvuru Formu (tercih ettiğiniz program için bir asıl, bir yedek tercih yapınız).

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından ya da ilgili Enstitü Müdürlüğünden (yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) alınmış 2 adet transkript belgesi.

 Farabi Öğrenci Değişim Programı İçin Başvurularının Değerlendirilmesi  

 Değerlendirmede başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her program kendi içinde not ortalamaları sıralanarak kontenjan doğrultusunda seçim yapılır.

Farabi Öğretim Üyesi Hareketliliği  Programı  İçin Başvuruları

 Yüksek Öğretim Kurulu’nun kararı gereği öğretim üyesi hareketliliği programı başvurusu alınamamaktadır.

 

ÖNEMLİ NOT : Başvuru yaparken;

1- Üniversiteler arasında bölüm bazında anlaşma olmasına dikkat ediniz.

2-Gidilmek  istenilen Üniversitelerin Farabi Ofislerine ait internet sitelerinden 2017-2018 Eğitim Öğretim yılına ait  bölüm  kontenjanlarını ve başvuracağınız üniversitelerin  gelen öğrenci kriterlerini kontrol ediniz.

3- Lütfen başvuru belgelerini eksiksiz doldurarak ve   fotoğraflar yapıştırılmış olarak getiriniz.

 

 

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Kriterleri:

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” ile “Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller” çerçevesinde;

1.2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında

a) Aşağıda yer alan tabloda belirtilen üniversitelere, söz konusu üniversiteler dışından gitmek isteyen öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının en fazla 8 ay süre ile olmak üzere 600.-TL,

ÜNİVERSİTE LİSTESİ

1-ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ                              ADIYAMAN

2-AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ       AĞRI

3-ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ                               ARDAHAN

4-ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ                                 ERZURUM

5-BATMAN ÜNİVERSİTESİ                                   BATMAN

6-BAYBURT ÜNİVERSİTESİ                                 BAYBURT

7-BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ                                     BİNGÖL

8-BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ                          BİTLİS

9-DİCLE ÜNİVERSİTESİ                                        DİYARBAKIR

10-ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ                              ERZİNCAN

11-ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ              ERZURUM

12-FIRAT ÜNİVERSİTESİ                                       ELAZIĞ

13-GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ                        GÜMÜŞHANE

14-HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ                                HAKKARİ

15-HARRAN ÜNİVERSİTESİ                                 ŞANLIURFA

16-IĞDIR ÜNİVERSİTESİ                                       IĞDIR

17-İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ                                      MALATYA

18-KAFKAS ÜNİVERSİTESİ                                    KARS

19-MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ              MARDİN

20-MUNZUR ÜNİVERSİTESİ                                 TUNCELİ

21-MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ                 MUŞ

22-SİİRT ÜNİVERSİTESİ                                        SİİRT

23-ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ                                   ŞIRNAK

24-YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ                       VAN

b) Diğer üniversitelerde değişime katılacak öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 400.-TL olarak belirlenmesi,

2. Vakıf Üniversitelerinin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı için Farabi Değişim Programından faydalandırılmaması,

Yürütme Kurulu’nun 01.02.2017 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.