2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Giden Öğrenci başvuru sonuçları için tıklayınız

 

KABUL edilen öğrencilerimizin  6 Mayıs 2016  tarihine kadar aşağıdaki belgeleri ofisimize teslim etmeleri rica olunur.

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)

Sgk Aylık Prim ve Hizmet Belgesi  (Kamu ve özel teşebbüste çalışmadığını gösteren belge) Sosyal Güvenlik Kurumundan Temin edilecek.

“Yükseköğretim kurumlarında öğrenci olarak kayıtlı olup herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar ile özel teşebbüs kapsamında istihdam edilenlere Farabi Değişim Programı kapsamında değişim gerçekleştirmeleri halinde söz konusu program kapsamında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.” Bu kapsamda herhangi bir kurum ya da kuruluşta çalışanlara Farabi Değişim Programı bursu ödenmeyecektir.(Güncel olması açısından  Temmuz ayı içerisinde getirilmesi rica olunur)

Ögrenci Basvuru Formu (2 Adet)

Öğrenim Protokolü ***

Taahhutname 

Öğreci Beyannamesi

Öğrenci Bilgi Formu

Yükümlülük Sözleşmesi (T.C. Ziraat Bankasından hesap açılacaktır.Başka bir banka kabul edilmeyecektir.)

Kontrol Listesi

*** Öğremin Protokolü 3 adet güz, 3 adet bahar dönemi için toplam 6 nüsha hazırlanacaktır. Her iki üniversitenin AKTS kredi sistemini dikkate alarak ders karşılaştırmaları (karşı üniversiteden alınacak, kendi üniversitenizde sayılacak)için ilgili üniversitelerin ilgili fakülte internet sitelerinden yardım alabilirsiniz.

NOT: Belgeleri lütfen bilgisayar ortamında hazırlayın.