2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimiz, Öğrenci Kimlik Kartlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı-Ön Büro’dan (Şevket Aziz Kansu Binası, B Girişi) alabilirler.