Değişim sürecini tamamlayan öğrencilerin yapması gereken işlemler aşağıda sıralanmıştır.

  • Kütüphanelerden “Üzerinde herhangi bir kitap yoktur.” belgesinin alınması
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bu belge ile gidilerek öğrenci kimliğinin teslim edilmesi.(ilgili fakülte temsilcisine)

Not: İlişik kesmeyen öğrencilerin transkriptleri üniversitelerine gönderilemeyecektir.